Termiczne naklejki i domalowany akcent niewielki

Today I have something brand new to show you. Have you heard about thermal nail stickers? No? Then let me introduce Manirouge =)

Dzisiaj mam Wam do pokazania coś zupełnie nowego. Słyszeliście kiedyś o termicznych naklejkach na paznokcie? Nie? Pozwólcie więc, że przedstawię Manirouge =)


Szybkie mani z holo szablonami

I've tried nail vinyls only once before. What I remembered the most about that experience was the fact that the glue on them was incredibly strong and that I didn't like it. I thought maybe it was only the case for those specific ones I used back then, and decided to try different ones to see how they will work.

Do tej pory użyłam winylowych szablonów tylko raz. To, co najbardziej zapamiętałam z tamtego doświadczenia, to fakt, że znajdujący się na nich klej był niesamowicie mocny, i że mi się to nie podobało. Pomyślałam jednak, że może to cecha tylko tamtych konkretnych szablonów, których użyłam, dlatego postanowiłam wypróbować jeszcze jakieś inne, żeby sprawdzić jak działają.


Kwiatki - bratki i stokrotki

Red lipstick and delicate floral mani - definitely two of my favourite girly things =)
Czerwona pomadka i delikatne kwiatowe mani - zdecydowanie dwie z moich najbardziej ulubionych kobiecych rzeczy =)


Wciąż modne naklejki wodne

Sometimes I don't have time for any fancy nail art, and sometimes I just get a little lazy. In such cases nail water stickers are definitely a good option - they're super easy to use, and you get a pretty effect in just a few minutes.

Czasami nie mam czasu żeby zrobić jakieś wyszukane zdobienie, a czasami po prostu mi się za bardzo nie chce. W takich przypadkach wodne naklejki na paznokcie są zdecydowanie dobrym wyjściem - dziecinnie łatwe w użyciu i dają ładny efekt w zaledwie kilka minut.


Słoneczny kolorek i prosty wzorek

H&M's Golden Turmeric is definitely one of my favourite nail polishes. I mean just look at it, isn't this colour absolutely gorgeous?

Golden Turmeric od H&M jest zdecydowanie jednym z moich ulubionych lakierów. No bo spójrzcie na niego, czy ten kolor nie jest wspaniały?