Złoto na białym we wzorze śmiałym

For quite some time now I've been a bit crazy about abstract patterns, not only on nails. This time, I've created a black and gold one on a white background:

Od pewnego czasu mam lekkiego świra na punkcie abstrakcyjnych wzorów, nie tylko na paznokciach. Tym razem stworzyłam czarno-złoty na białym tle:


As a base colour I used Essie {blanc} nail polish. As you probably know, white or other very light polishes are usually the worst to work with, they tend to smudge etc., but this one was a very nice surprise to me, it was just as nice to apply as all other Essie polishes I've tried. Definitely deserves to be called my favourite white polish of all time!

Jako koloru bazowego użyłam lakieru Essie {blanc}. Jak pewnie same wiecie, białe oraz inne bardzo jasne lakiery zwykle są najbardziej kłopotliwe w aplikacji, zostawiają smugi i tak dalej, ale ten mnie bardzo miło zaskoczył, nakłada się go tak samo dobrze jak wszystkie inne lakiery Essie, któe miałam okazję wypróbować. Zdecydowanie zasługuje na miano mojego ulubionego białego lakieru wszechczasów!


By the way, I wanted to share with you something that made removing gel polishes sooo much easier for me!

I don't know what methods you use, but I started with the classic way of wrapping a piece of foil around the nail with a cotton pad soaked in acetone. It was good, but I felt like I'm loosing too much time trying to wrap the foil properly. Then, on some nail blog, I read about these plastic nail clips that are supposed to keep the cotton ball in place, and I ordered a set for myself:
_

Przy okazji, chciałam się z Wami podzielić czymś, co sprawiło, że zmywanie żelowych lakierów stało się dla mnie o wieeele łatwiejsze!

Nie wiem, jakich metod używacie, ale ja zaczęłam od klasycznego sposobu z owijaniem folii dookoła paznokcia z płatkiem kosmetycznym namoczonym w acetonie. Sprawdzał się całkiem nieźle, ale czułam, że zbyt dużo czasu tracę na dobre zawinięcie folii. Później, na jakimś paznokciowym blogu, przeczytałam o tych plastikowych klipsach na paznokcie, które mają utrzymać płatek na miejscu, i zamówiłam sobie jeden zestaw:


They seemed like a great idea, and really did make the whole process a lot faster, but I didn't like the fact that wearing them, I was totally unable to use my hand, plus they squeezed my fingers a little bit too much.

And then I got these silicone caps from Beauty Big Bang, and I don't think I'll ever use anything else - they're super easy and fast to use, and they still allow me to do something useful with my hand. including writing on a keyboard! Highly recommended ;)
_

Wydawały się świetnym pomysłem i rzeczywiście bardzo skróciły cały proces, ale nie podobało mi się to, że kiedy miałam je na paznokciach, moja dłoń stawała się zupełnie nieużywalna, a dodatkowo ściskały moje palce trochę zbyt mocno.

I wtedy dostałam te silikonowe nakładki z Beauty Big Bang i myślę, że już nigdy nie użyję niczego innego - są super łatwe i szybkie w użyciu, a w dodatku pozwalają mi w miarę normalnie posługiwać się dłonią, włączając w to pisanie na klawiaturze! Bardzo polecam ;)***

If you'd like to buy this product or any other nail art supplies from BBB, please remember that you can use the code NAIL10 in order to get 10% off your order.

Jeśli chcecie kupić ten produkt albo cokolwiek innego od BBB, pamiętajcie proszę, że jeśli użyjecie kodu NAIL10, dostaniecie 10% rabatu na swoje zamówienie.


2 komentarze: