Inspiracja z natury - czarne marmury

The idea of black marble pattern has been in my mind for a while now, and I've finally decided to do something about it.

Już od dłuższego czasu chodził mi po głowie pomysł na czarne marmurki i w końcu zdecydowałam się coś z tym zrobić.


Złoto na białym we wzorze śmiałym

For quite some time now I've been a bit crazy about abstract patterns, not only on nails. This time, I've created a black and gold one on a white background:

Od pewnego czasu mam lekkiego świra na punkcie abstrakcyjnych wzorów, nie tylko na paznokciach. Tym razem stworzyłam czarno-złoty na białym tle:


Radosny powiew wiosny

After the last few rather abstract manicures, I really wanted to paint something that would scream "It's Spring!" - and what could possibly be better for that than a delicate floral pattern? =)

Po ostatnich kilku raczej abstrakcyjnych zdobieniach, bardzo chciałam namalować coś, co krzyczy "Jest wiosna!" - a co mogłoby być do tego lepsze niż delikatny kwiatowy wzorek? =)


Wzorków sporo na bazie holo

I've never really understood why so many girls are crazy about holographic nail polishes. For me this effect was rather weird and not very pretty, until I've tried THIS purple holo polish.

Nigdy do końca nie rozumiałam, dlaczego tyle dziewczyn szaleje na punkcie holograficznych lakierów. Dla mnie ten efekt był raczej dziwny i niezbyt ładny, dopóki nie wypróbowałam TEGO fioletowego lakieru holo.


Dzisiaj przed Wami wzorek z oczami

Remember when I told you I'll definitely come back to eye patterns? Well, I did as I said =)
Pamiętacie jak mówiłam, że na pewno wrócę do wzorków z oczami? Cóż, jak powiedziałam, tak zrobiłam =)