Paznokcie zimowe na śnieg gotowe

Phew, it's been a while since I last posted anything!
I've had this mani done and photographed for about 2 weeks or even more now, but lately I've been so busy that I simply couldn't find time to post it. But in the meantime I got my master's degree, which is pretty nice :D

Ile to już czasu minęło od mojego ostatniego posta!
Mani, które Wam zaraz pokażę, miałam zrobione i sfotografowane już od jakichś dwóch tygodni albo nawet dłużej, ale ostatnio byłam tak zajęta, że zupełnie nie miałam czasu nic o nim napisać. Ale za to w międzyczasie obroniłam się i dostałam tytuł magistra, co jest całkiem spoko :D


Zamknięte oczy - wzorek uroczy?

Our next theme in the nail art challenge is jewerly, and the idea for what I'd like to paint came to me with a blink of an eye... literally ;)

Naszym kolejnym motywem w wyzwaniu paznokciowym jest biżuteria. Ja podeszłam do tego tematu z przymrużeniem oka... dosłownie ;)Sweater weather

After a little break for my late vacations, I come back with a mani perfect for this sweater weather =)

Po małej przerwie na moje spóźnione wakacje wracam ze zdobieniem idealnym na obecną sweterkową pogodę =)


Listki na granacie - na pewno je pokochacie

It the second week (or actually two weeks) of the challenge hosted by Asiulcowa, and this time our theme is simply navy blue, so I used it as a background for my autumn mani with colorful leaves:

To już drugi tydzień (a właściwie dwa tygodnie) wyzwania u Asiulcowej i tym razem naszym tematem jest po prostu granat, więc użyłam go jako tła do jesiennego mani z kolorowymi listkami:


Zamglony las na jesienny czas

Lately I've been considering taking part in some kind of nail art challenge... and then I found a perfect one, hosted by Asiulcowa =) The challenge has 8 parts, each one of them has a different theme, and what I like the most, each part lasts two weeks, so we have plenty of time to do our manis.

The first theme is fog, and I decided to recreate one of my favourite previous manis, and paint a foggy forest:


Od pewnego czasu rozważałam wzięcie udziału w jakimś wyzwaniu paznokciowym... i wtedy znalazłam idealne, organizowane przez Asiulcową =) Wyzwanie jest podzielone na 8 części, każda z nich ma inny temat i co najbardziej mi się podoba, każda część trwa dwa tygodnie, więc mamy mnóstwo czasu na wykonanie zdobień.

Pierwszym tematem jest mgła i zdecydowałam się odtworzyć jedno z moich ulubionych wcześniejszych zdobień i namalować spowity mgłą las: