Delikatne, różowe i śnieżynkowe

There is still no snow in Poznań, but maybe if I do enough snowy manicures it will finally appear? Let's try it! :D

W Poznaniu nadal nie ma śniegu, ale może jeśli zrobię wystarczająco dużo śnieżnych zdobień to w końcu się pojawi? Sprawdźmy to! :D


Trochę zieleni na koniec jesieni

I said goodbye to calendar Autumn with an olive green manicure. This is definitely one of my most favourite colours in the world! =)

Kalendarzową jesień pożegnałam oliwkowo zielonym manicurem. To zdecydowanie jeden z moich najulubieńszych kolorów na świecie! =)


Paznokcie zimowe na śnieg gotowe

Phew, it's been a while since I last posted anything!
I've had this mani done and photographed for about 2 weeks or even more now, but lately I've been so busy that I simply couldn't find time to post it. But in the meantime I got my master's degree, which is pretty nice :D

Ile to już czasu minęło od mojego ostatniego posta!
Mani, które Wam zaraz pokażę, miałam zrobione i sfotografowane już od jakichś dwóch tygodni albo nawet dłużej, ale ostatnio byłam tak zajęta, że zupełnie nie miałam czasu nic o nim napisać. Ale za to w międzyczasie obroniłam się i dostałam tytuł magistra, co jest całkiem spoko :D


Zamknięte oczy - wzorek uroczy?

Our next theme in the nail art challenge is jewerly, and the idea for what I'd like to paint came to me with a blink of an eye... literally ;)

Naszym kolejnym motywem w wyzwaniu paznokciowym jest biżuteria. Ja podeszłam do tego tematu z przymrużeniem oka... dosłownie ;)Sweater weather

After a little break for my late vacations, I come back with a mani perfect for this sweater weather =)

Po małej przerwie na moje spóźnione wakacje wracam ze zdobieniem idealnym na obecną sweterkową pogodę =)


Listki na granacie - na pewno je pokochacie

It the second week (or actually two weeks) of the challenge hosted by Asiulcowa, and this time our theme is simply navy blue, so I used it as a background for my autumn mani with colorful leaves:

To już drugi tydzień (a właściwie dwa tygodnie) wyzwania u Asiulcowej i tym razem naszym tematem jest po prostu granat, więc użyłam go jako tła do jesiennego mani z kolorowymi listkami:


Zamglony las na jesienny czas

Lately I've been considering taking part in some kind of nail art challenge... and then I found a perfect one, hosted by Asiulcowa =) The challenge has 8 parts, each one of them has a different theme, and what I like the most, each part lasts two weeks, so we have plenty of time to do our manis.

The first theme is fog, and I decided to recreate one of my favourite previous manis, and paint a foggy forest:


Od pewnego czasu rozważałam wzięcie udziału w jakimś wyzwaniu paznokciowym... i wtedy znalazłam idealne, organizowane przez Asiulcową =) Wyzwanie jest podzielone na 8 części, każda z nich ma inny temat i co najbardziej mi się podoba, każda część trwa dwa tygodnie, więc mamy mnóstwo czasu na wykonanie zdobień.

Pierwszym tematem jest mgła i zdecydowałam się odtworzyć jedno z moich ulubionych wcześniejszych zdobień i namalować spowity mgłą las:


Lakier żelowy i motyw kwiatowy

Today I'll show you the last of my three Born Pretty Store's UR SUGAR gel polishes - a beautiful blue shade with a drop of violet, number E004.

Dzisiaj pokażę Wam ostatni z moich trzech żelowych lakierów Born Pretty Store UR SUGAR - piękny niebieski odcień przełamany fioletem, numer E004.


Naklejki z moich wzorów w gamie jesiennych kolorów

As some of you probably already know, I've designed two patterns for the latest, Autumn collection of Manirouge thermal nail stickers!

Jak niektóre z Was już pewnie wiedzą, zaprojektowałam dwa wzory do najnowszej, jesiennej kolekcji naklejek termicznych Manirouge!


Metaliczne odcienie i delikatne zdobienie

Today I have another thing that is new for me to show you - it's a metallic nail polish in rose gold from the Beauty Big Bang.

Dzisiaj mam Wam do pokazania kolejną nową dla mnie rzecz - metaliczny lakier w kolorze rose gold od the Beauty Big Bang.


Róż ze złotem robi robotę

Today I'll show you the beginning of my adventure with gold flakies from the Beauty Big Bang =)
Dzisiaj pokażę Wam początek mojej przygody ze złotymi płatkami z the Beauty Big Bang =)


Ikat na błękicie wygląda wyśmienicie

Today I have another Born Pretty Store UR SUGAR soak-off gel polish to show you. This time it's G002 from the Blue Series.

Dzisiaj mam Wam do pokazania kolejny żelowy lakier soak-off od Born Pretty Store. Tym razem jest to G002 z serii Blue, czyli śliczny jasny błękit.


Wiele odcieni burgundu i zieleni

Generally speaking, holographic and chameleon nail polishes are definitely not my style. But every once in a while, I get this crazy idea to try such polish and see how it looks on my nails. This time I've tested the Born Pretty Magical Series M017 {Romantic Heart}.

Ogólnie rzecz biorąc, wszelkie holograficzne i kameleonowe lakiery zdecydowanie nie są w moim stylu. Ale raz na jakiś czas wpadam na szalony pomysł wypróbowania takiego lakieru i sprawdzenia jak będzie wyglądał na moich paznokciach. Tym razem przetestowałam lakier Born Pretty Magical Series M017 {Romantic Heart}.


Koralowo czerwone, małym wzorkiem ozdobione

Today I have a beautiful coral red gel polish:
Dzisiaj mam Wam do pokazania przepiękny koralowoczerwony lakier żelowy:


Płytka ładna, jakość - żadna

Sooo... I was going to do another reverse stamping, I've had my new stamping plate to try, I've chosen all colours that I wanted to use... and I ended up painting this, 100% freehand:

No więęęc... miałam zrobić kolejny reverse stamping, miałam nową płytkę do wypróbowania, wybrałam wszystkie kolory, których chciałam użyć... i namalowałam to, w 100% ręcznie:


Nowa płytka kwiatowa

I can't even remember when was the last time i did reverse stamping. Time to change it!
Nie pamiętam już kiedy ostatnio robiłam reverse stamping. Pora to zmienić!


Pasiasto-tropikalne, na lato idealne

Lately it's been pretty rainy here in Poznań. Although it is a good weather for writing (my master's degree paper is still not finished...), I really miss sunny Summer. The best thing I could do in this situation was to bring a little bit of Summer to my nails, so that's exactly what I did =)

Ostatnio w Poznaniu jest dość deszczowo. I chociaż to doskonała pogoda do pisania (magisterka wciąż nie skończona...), to i tak tęsknię za prawdziwym latem. Najlepsze co mogłam zrobić w tej sytuacji to wnieść trochę lata na paznokcie, więc dokładnie to zrobiłam =)


Ręcznie malowane, szalem inspirowane

Over a year ago I bought myself a scarf, and every time I looked at it, I thought that it's pattern would look good on nails. But for some reason I never did anything about it. Until now =)

Ponad rok temu kupiłam sobie szal i za każdym razem jak na niego patrzyłam, myślałam, że jego wzór wyglądałby dobrze na paznokciach. Z jakiegoś powodu jednak nic z tym nie robiłam. Aż do teraz =)


Termiczne naklejki i domalowany akcent niewielki

Today I have something brand new to show you. Have you heard about thermal nail stickers? No? Then let me introduce Manirouge =)

Dzisiaj mam Wam do pokazania coś zupełnie nowego. Słyszeliście kiedyś o termicznych naklejkach na paznokcie? Nie? Pozwólcie więc, że przedstawię Manirouge =)


Szybkie mani z holo szablonami

I've tried nail vinyls only once before. What I remembered the most about that experience was the fact that the glue on them was incredibly strong and that I didn't like it. I thought maybe it was only the case for those specific ones I used back then, and decided to try different ones to see how they will work.

Do tej pory użyłam winylowych szablonów tylko raz. To, co najbardziej zapamiętałam z tamtego doświadczenia, to fakt, że znajdujący się na nich klej był niesamowicie mocny, i że mi się to nie podobało. Pomyślałam jednak, że może to cecha tylko tamtych konkretnych szablonów, których użyłam, dlatego postanowiłam wypróbować jeszcze jakieś inne, żeby sprawdzić jak działają.


Kwiatki - bratki i stokrotki

Red lipstick and delicate floral mani - definitely two of my favourite girly things =)
Czerwona pomadka i delikatne kwiatowe mani - zdecydowanie dwie z moich najbardziej ulubionych kobiecych rzeczy =)


Wciąż modne naklejki wodne

Sometimes I don't have time for any fancy nail art, and sometimes I just get a little lazy. In such cases nail water stickers are definitely a good option - they're super easy to use, and you get a pretty effect in just a few minutes.

Czasami nie mam czasu żeby zrobić jakieś wyszukane zdobienie, a czasami po prostu mi się za bardzo nie chce. W takich przypadkach wodne naklejki na paznokcie są zdecydowanie dobrym wyjściem - dziecinnie łatwe w użyciu i dają ładny efekt w zaledwie kilka minut.


Słoneczny kolorek i prosty wzorek

H&M's Golden Turmeric is definitely one of my favourite nail polishes. I mean just look at it, isn't this colour absolutely gorgeous?

Golden Turmeric od H&M jest zdecydowanie jednym z moich ulubionych lakierów. No bo spójrzcie na niego, czy ten kolor nie jest wspaniały?


Gradient pionowy na wiosnę gotowy

I finally feel Spring! So, obviously, my nails had to feel it too:
W końcu czuję wiosnę! Więc oczywiście moje paznokcie też musiały ją poczuć:


Unikalne, tropikalne

Spring is definitely floral manis time. Here's another one =)
Wiosna jest zdecydowanie porą kwiatowych paznokci. Oto następne =)


Małe kaktusy białe

I'm not a big fan of black nails, I use a black nail polish maybe two or three times a year. But sometimes I see an inspirational pattern, and I know I have to paint it, even if it includes painting my nails black ;)

Nie jestem wielką fanką czarnych paznokci, czarnego lakieru używam może dwa, trzy razy w roku. Ale czasem widzę jakiś inspirujący wzór i wiem, że po prostu muszę go namalować, nawet jeśli oznacza to pomalowanie paznokci na czarno ;)


Zielone stemple odwrócone

Today I have another great Born Pretty Store stamping plate to show you.
Dzisiaj mam Wam do pokazania kolejną świetną płytkę do stempli od Born Pretty Store.


Roślinki wiosenne cieszą niezmiennie

I'm currently testing the last, third one of my Madam Glam gel polishes - Delicacy. It's a beautiful pink nude shade, very similar to Essie Not just a pretty face, but like a hundred times more opaque - on some of my nails even one coat would probably be enough, but I painted two coats on each nail anyway to make sure they all look the same.

Testuję właśnie ostatni, trzeci z moich żelowych lakierów Madam Glam -  Delicacy. Jest to piękny, różowy odcień nude, bardzo podobny do Essie Not just a pretty face, ale kryjący jakieś sto razy lepiej - na niektórych paznokciach wystarczyłaby mi pewnie nawet jedna warstwa, ale i tak nałożyłam dwie warstwy na wszystkie paznokcie, żeby mieć pewność, że wszystkie wyglądają tak samo.Marmurowe, ponadczasowe

This time I'm testing another one of my Madam Glam gel polishes - Perfect White.
Tym razem testuję kolejny z moich żelowych lakierów Madam Glam - Perfect White.


Żelowe mani kwiatowe

Let's talk about gel nails!
Porozmawiajmy o żelowych paznokciach!

Wypasione, jasnozielone

Sometimes simplicity is the best option. This is why this time I decided to go for quite minimal stripes accent on a delicate mint background.

Czasami najlepszym wyjściem jest prostota. Dlatego też tym razem postanowiłam postawić na dość minimalistyczny pasiasty akcent na delikatnym miętowym tle.Kwiatki matowe na wiosnę gotowe

Lately I see plenty of floral manicures. I absolutely love this Spring trend, and I have a strong feeling that I'll paint a couple of these too =) Meanwhile, here's my first floral mani this year:

Ostatnio widzę zatrzęsienie kwiatowych zdobień. Bardzo mi się podoba ten wiosenny trend i czuję, że w najbliższym czasie sama kilka takich zmaluję =) Tymczasem, oto moje pierwsze kwiatowe mani w tym roku:Szare zygzaki, czyli nail art nijaki

I've had this grey stamping polish from Born Pretty Store for a long time now. I've also had no idea how to use it. Although this is not entirely true - I've had some ideas, but all of them looked waaay better in my head than on my nails, so gave up and I ended up doing the easiest thing I could possibly do, which is simply stamping something on a plain white base. I really liked wearing this mani, but it's not exactly a type of nail art I would consider blog-worthy... But you can at least see how this polish works:

Miałam ten szary lakier do stempli od Born Pretty Store już od dawna. Miałam też zero pomysłów na to, jak go wykorzystać. Chociaż to nie jest do końca prawda - miałam kilka pomysłów, ale wszystkie wyglądały o wieeele lepiej w mojej głowie niż na paznokciach, więc w końcu się poddałam i zrobiłam możliwie najłatwiejszą rzecz, czyli po prostu odbiłam stempelek na białej bazie. Naprawdę dobrze nosiło mi się to mani, ale jednak nie uważam żeby był to typ zdobienia warty pokazywania na blogu... Ale przynajmniej możecie zobaczyć jak ten lakier działa:Wzorek z północy, całkiem uroczy

It's the last week of the #creativenailparty challenge already, and this time we do scandinavian patterns.
To już ostatni tydzień wyzwania #creativenailparty, tym razem malujemy skandynawskie wzorki.Zimowy las choinkowy

In Poznań, where I live, snow is only a memory now, but it didn't stop me from painting a winter forest! =)

W Poznaniu śnieg jest już tylko wspomnieniem, ale nie powstrzymało mnie to przed namalowaniem zimowego lasu!Kropkowe, jelonkowe

This week in the #creativenailparty challenge we paint deer.
W tym tygodniu w wyzwaniu #creativenailparty malujemy jelonki i sarenki.Wyzwanie z theCieniu w zimowym odcieniu

After I finished the ABC Challenge, I wanted to take quite a long break from participating in any other challenges... yet here I am, starting another one. This time it's #creativenailparty Challenge, hosted by theCieniu. There are two things that convinced me to take part in it: first, I really like the themes, and also, it's only four weeks so why not? =)

Our first theme is Winter colours but I wanted to avoid the obvious blue tones, so my colour palette looks more like this:


Po tym jak skończyłam Wyzwanie ABC, chciałam zrobić sobie dłuższą przerwę od jakichkolwiek wyzwań... a jednak właśnie zaczynam kolejne. Tym razem jest to Wyzwanie #creativenailparty, organizowane przez theCieniu. Do udziału w nim przekonały mnie dwie rzeczy: po pierwsze, bardzo podobają mi się tematy. Poza tym wyzwanie ma trwać tylko cztery tygodnie, więc dlaczego nie? =) Więcej o zasadach, tematach i nagrodach możecie poczytać tutaj.

Naszym pierwszym tematem są kolory zimy, ale chciałam uniknąć typowych odcieni błękitu, dlatego moja paleta kolorów wygląda raczej tak: 


Kropki, paski i holo odblaski

Today I come to you with a kind of nail polish I don't usually use - the Heart of Gold holographic polish from Born Pretty Store.

Dzisiaj przychodzę do Was z lakierem z rodzaju tych, jakich zwykle nie używam - z holograficznym lakierem Heart of Gold od Born Pretty Store


Jelenie cienie

I've had this Celebration stamping plate from Born Pretty Store for a while now but I forgot to use it during the Christmas season, and I was a bit afraid that it's time has gone. BUT I've found a lovely deer design on it, which you can use any time of the year you want, so I've decided to give it a go. And I am so glad I did! The mani turned out exactly how I planned, and it's very delicate, even despite the black stamping.

Już od jakiegoś czasu mam tę świąteczną płytkę do stempli od Born Pretty Store, ale zapomniałam jej użyć w okresie świątecznym, więc trochę się obawiałam, że jej czas się skończył. ALE znalazłam na niej uroczy wzór z jelonkiem, którego można używać w dowolnej porze roku, więc postanowiłam go wypróbować. I bardzo się cieszę, że to zrobiłam! Zdobienie wyszło dokładnie tak, jak planowałam, i jest bardzo delikatne, nawet pomimo czarnego stemplowania.