Ceglana czerwień i wzorki misterne


This mani is totally inspired by the marvelous Mananails designs. If you don't know her yet, you're really missing out, because her work is just  i n c r e d i b l e, especially the super intricate Moroccan tiles patterns. I mean just look at this!

To zdobienie jest zdecydowanie zainspirowane wspaniałymi wzorami Mananails. Jeśli jeszcze jej nie znacie, to naprawdę wiele tracicie, bo jest prace są po prostu  n i e s a m o w i t e, szczególnie wzory inspirowane marokańskimi płytkami. No same zobaczcie!


And it's all 100% hand painted
I to wszystko w 100% ręcznie malowane


But back to my mani: the base colour is Essie In stitches, and the patterns are painted with white acrylic paint.

Ale wracając do mojego zdobienia: kolor bazowy to Essie In stitches, a wszystkie wzorki są namalowane białą farbką akrylową.


I've also tried the Peach Cuticle Oil from Born Pretty Store because for some reason my cuticles are always dry. The oil is available in 5 different flavours - almond, lavender, coconut, peach, and pineapple - and it comes in a cute little box with a picture representing its flavour.

Wypróbowałam też brzoskwiniowy olejek do skórek od Born Pretty Store, bo z jakiegoś powodu moje skórki zawsze są wyschnięte. Olejek jest dostępny w pięciu różnych wersjach - migdałowej, lawendowej, kokosowej, brzoskwiniowej i ananasowej - a każda z nich ma odpowiedni obrazek na pudełeczku.
Ingredients of the oil that I chose include grape seed oil, safflower oil, pure olive oil, natural keratin, and vitamins A, D, B-5 and E.

Wśród składników olejku, który wybrałam dla siebie, znajdziemy między innymi olej z pestek winogron, olej szafranowy, oliwę z oliwek, naturalną keratynę oraz witaminy A, D, B-5 i E.
The oil's in the form of a marker with a little brush at the end, so the application is super easy - you can carry it in your purse and use it whenever and wherever you want.

Olejek jest w formie pisaka z małym pędzelkiem na końcu, dlatego jego aplikacja jest bardzo łatwa - można ze spokojem nosić go w torebce i używać kiedykolwiek i gdziekolwiek się chce.

And how about the effects? Well, the oil definitely does it's job, my cuticles are nicely moisturized after I use it. Here's a little before and after:

A jak z efektami? Cóż, olejek działa tak jak powinien, po tym jak go użyję moje skórki są ładnie nawilżone. Poniżej małe przed i po:***
If you'd like to buy this product or any other nail art supplies from BPS, please remember that you can use the code QEL91 in order to get 10% off.
Jeśli chcecie kupić ten produkt albo cokolwiek innego od BPS, pamiętajcie proszę, że jeśli użyjecie kodu QEL91, dostaniecie 10% rabatu.

6 komentarzy: