Gradient pionowy na wiosnę gotowy

I finally feel Spring! So, obviously, my nails had to feel it too:
W końcu czuję wiosnę! Więc oczywiście moje paznokcie też musiały ją poczuć:


Unikalne, tropikalne

Spring is definitely floral manis time. Here's another one =)
Wiosna jest zdecydowanie porą kwiatowych paznokci. Oto następne =)


Małe kaktusy białe

I'm not a big fan of black nails, I use a black nail polish maybe two or three times a year. But sometimes I see an inspirational pattern, and I know I have to paint it, even if it includes painting my nails black ;)

Nie jestem wielką fanką czarnych paznokci, czarnego lakieru używam może dwa, trzy razy w roku. Ale czasem widzę jakiś inspirujący wzór i wiem, że po prostu muszę go namalować, nawet jeśli oznacza to pomalowanie paznokci na czarno ;)