Green ikat

Despite the fact that Semilac brand is very well known here in Poland, I've never tried any of their polishes before.

Pomimo tego, że marka Semilac jest bardzo znana w Polsce, nigdy dotąd nie próbowałam żadnego z ich lakierów.Sweet Valentines

This year my Valentine's Day mani idea was to go with something super delicate and minimalistic
W tym roku moim pomysłem na Walentynki było pójście w coś super delikatnego i minimalistycznego


Winter flowers

It's got super cold outside, and it made me miss Spring even more - therefore, flowers! =)
Na dworze zrobiło się super zimno, co sprawiło, że tęsknię za wiosną jeszcze bardziej - a zatem, kwiatki! =)


Abstract New Year's Eve

My New Year's Eve was totally abstract! At least when it comes to nails ;)
Mój Sylwester był zupełnie abstrakcyjny! Przynajmniej jeśli chodzi o paznokcie ;)


Candy canes

Okay, you can officialy call me the worst blogger now.
Dobra, możecie mnie już oficjalnie nazywać najgorszą bloggerką.