Winter flowers

It's got super cold outside, and it made me miss Spring even more - therefore, flowers! =)
Na dworze zrobiło się super zimno, co sprawiło, że tęsknię za wiosną jeszcze bardziej - a zatem, kwiatki! =)


Abstract New Year's Eve

My New Year's Eve was totally abstract! At least when it comes to nails ;)
Mój Sylwester był zupełnie abstrakcyjny! Przynajmniej jeśli chodzi o paznokcie ;)


Candy canes

Okay, you can officialy call me the worst blogger now.
Dobra, możecie mnie już oficjalnie nazywać najgorszą bloggerką.


So this is Christmas

At the end of November I received my first surprise Christmas present. It was a pack of 12 stamping plates from Beauty Big Bang, so, obviously, I had to do some reverse stamping!

Pod koniec listopada dostałam mój pierwszy świąteczny prezent-niespodziankę. Był to zestaw 12 płytek do stempli z Beauty Big Bang, więc, oczywiście, musiałam zrobić jakiś reverse stamping!

Red plaid

Christmas is just around the corner, so it's definitely time for some Christmas mani!
Już zaraz Święta, więc to zdecydowanie pora na jakieś świąteczne zdobienie!