Gold Turmeric

This time I applied the "rainy weather, sunny nails" method ;)
Tym razem zastosowałam zasadę "deszczowa pogoda, słoneczne paznokcie" ;)

Spider!... gel

Who names these things? Dealing with anything that has a SPIDER in its name definitely doesn't seem like fun to me!

Kto wymyśla te nazwy? Używanie czegokolwiek, co ma PAJĄKA w nazwie, zdecydowanie nie brzmi jak dobra zabawa!


A very late trick or treating

I'm here with a very late Halloween manicure. I don't really like spooky things, so my Halloween mani was rather neutral - just a simple pumpkin (or apples?) pattern that I could wear on any other Autumn day.

Przychodzę z bardzo spóźnionym halloweenowym zdobienim. Nie bardzo przepadam za strasznymi rzeczami, dlatego moje halloweenowe mani było dość neutralne - tylko prosty wzorek z dyniami (albo jabłkami?), który mogłabym nosić każdego innego jesiennego dnia.


Jelly pink floral stamping

Wow, it's been over two months since my last post! I was much more active on my Instagram, but I don't post all the photos there, and I have a lot of them. So let's catch up!

Wow, od mojego ostatniego posta minęły już ponad dwa miesiące! O wiele bardziej aktywna byłam na moim Instagramie, ale nie wrzucam tam wszystkich zdjęć, a mam ich mnóstwo. Pora nadrobić zaległości!


Marble

There are a few different methods for marble manicure. You can paint the pattern by hand, you can use the water marble technique, there are also many nail stickers with such design... but this time I tried simply stamping

Istnieje kilka różnych metod na marmurkowy manicure. Można namalować wzór ręcznie, użyć techniki water marble, jest też dużo naklejek na paznokcie z tym wzorem... jednak tym razem wypróbowałam po prostu stempelki