Little foxes

This is a goodbye post.
To jest post pożegnalny.


First time with nail extensions

I'm a big fan of short nails. If you follow me on any social platform, you probably know it very well. But when Andreea from Madam Glam asked me if I wanted to test some of their new products, I started to think about their transparent builder PolyGel - Ice Blossom. I didn't intend to make my nails 5 cm long of course, but I figured it could be useful if for example one of my nails broke.

Jestem wielką fanką krótkich paznokci. Jeśli śledzicie mnie w jakichkolwiek social mediach, to pewnie doskonale o tym wiecie. Ale kiedy Andreea z Madam Glam zapytała, czy nie chciałabym przetestować nowych produktów firmy, zaczęłam zastanawiać się nad ich bezbarwnym budującym PolyGelem - Ice Blossom. Nie zamierzałam oczywiście robić sobie 5 cm paznokci, ale pomyślałam, że może być przydatny jeśli na przykład któryś z moich paznokci się złamie.


The least spooky Halloween manicure

I had a plan. I wanted to do a Halloween manicure, with some pumpkins or scary bloody stuff...

Miałam plan. Chciałam zrobić halloweenowy manicure, z jakimiś dyniami, albo strasznymi krwawymi rzeczami...


Autumn-ready Valentine's plate

A tip for today: do not believe stamping plates names! ;)
Wskazówka na dziś: nie wierzcie nazwom płytek do stempli! ;)


The perfect glitter

This post will be different than the previous ones - there will be no nail art this time!

Ten post będzie inny od pozostałych - tym razem nie będzie żadnego nail artu!