Płytka ładna, jakość - żadna

Sooo... I was going to do another reverse stamping, I've had my new stamping plate to try, I've chosen all colours that I wanted to use... and I ended up painting this, 100% freehand:

No więęęc... miałam zrobić kolejny reverse stamping, miałam nową płytkę do wypróbowania, wybrałam wszystkie kolory, których chciałam użyć... i namalowałam to, w 100% ręcznie:


Nowa płytka kwiatowa

I can't even remember when was the last time i did reverse stamping. Time to change it!
Nie pamiętam już kiedy ostatnio robiłam reverse stamping. Pora to zmienić!


Pasiasto-tropikalne, na lato idealne

Lately it's been pretty rainy here in Poznań. Although it is a good weather for writing (my master's degree paper is still not finished...), I really miss sunny Summer. The best thing I could do in this situation was to bring a little bit of Summer to my nails, so that's exactly what I did =)

Ostatnio w Poznaniu jest dość deszczowo. I chociaż to doskonała pogoda do pisania (magisterka wciąż nie skończona...), to i tak tęsknię za prawdziwym latem. Najlepsze co mogłam zrobić w tej sytuacji to wnieść trochę lata na paznokcie, więc dokładnie to zrobiłam =)


Ręcznie malowane, szalem inspirowane

Over a year ago I bought myself a scarf, and every time I looked at it, I thought that it's pattern would look good on nails. But for some reason I never did anything about it. Until now =)

Ponad rok temu kupiłam sobie szal i za każdym razem jak na niego patrzyłam, myślałam, że jego wzór wyglądałby dobrze na paznokciach. Z jakiegoś powodu jednak nic z tym nie robiłam. Aż do teraz =)