Autumn-ready Valentine's plate

A tip for today: do not believe stamping plates names! ;)
Wskazówka na dziś: nie wierzcie nazwom płytek do stempli! ;)


The perfect glitter

This post will be different than the previous ones - there will be no nail art this time!

Ten post będzie inny od pozostałych - tym razem nie będzie żadnego nail artu!Plenty of fish... on the nails

My last couple of manis has been pretty minimal - it's time to change that! =)
Ostatnio moje zdobienia były dość minimalistyczne - pora to zmienić! =)


Vanilla Sky with some Autumn Breeze

When you don't have much free time (like me), yet you still crave some nail art (also like me), accent nails are the answear!

Kiedy nie masz zbyt wiele wolnego czasu (jak ja), ale pomimo tego marzysz o czymś ciekawym na paznokciach (też jak ja), rozwiązaniem są tak zwane accent nails, czyli dodawanie wzorków na 1-2 paznokcie przy każdej dłoni =)


Lakiery nieoczywiste - półprzezroczyste

Recently I've noticed forming of a new trend in the nail art world, and this trend are semi transparent nail polishes that you can easily blend together to create sort of a watercolour effect - I decided to try them:

Ostatnio zauważyłam formowanie się nowego trendu w świecie nail artu, a są nim półprzezroczyste lakiery do paznokci, które można łatwo ze sobą łączyć, uzyskując w ten sposób trochę akwarelowy efekt - postanowiłam je wypróbować:


Pyłek miedziany wypróbowany

Today I have a nice little nail powder to  show you =)
Dzisiaj mam Wam do pokazania bardzo przyjemny pyłek do paznokci =)


Nowe wzory lodowe

As they say, long time no... stamping! :D
Dawno nie było tu stempelków, pora to zmienić! 


Kwiatów wiele na wesele

I've finally found some time to do some "real" (meaning: more time consuming) nail art - and I'm super happy that I did, because I was going to my friend's wedding, and I really wanted to paint something special for this occasion =)

W końcu znalazłam trochę czasu na "prawdziwy" (czyt. bardziej czasochłonny) nail art - i bardzo się z tego cieszę, bo wybierałam się akurat na ślub koleżanki i zależało mi na tym, żeby namalować na tę okazję coś specjalnego =)


Na porę letnią - wzorki etno

One colour nails with a delicate ethnic accent on the cuticles side are definitely one of my favourite nail looks ever.

Jednokolorowe paznokcie z delikatnym etnicznym akcentem przy skórkach zdecydowanie są jednym z moich najbardziej ulubionych wzorów.


Inspiracja z natury - czarne marmury

The idea of black marble pattern has been in my mind for a while now, and I've finally decided to do something about it.

Już od dłuższego czasu chodził mi po głowie pomysł na czarne marmurki i w końcu zdecydowałam się coś z tym zrobić.


Złoto na białym we wzorze śmiałym

For quite some time now I've been a bit crazy about abstract patterns, not only on nails. This time, I've created a black and gold one on a white background:

Od pewnego czasu mam lekkiego świra na punkcie abstrakcyjnych wzorów, nie tylko na paznokciach. Tym razem stworzyłam czarno-złoty na białym tle:


Radosny powiew wiosny

After the last few rather abstract manicures, I really wanted to paint something that would scream "It's Spring!" - and what could possibly be better for that than a delicate floral pattern? =)

Po ostatnich kilku raczej abstrakcyjnych zdobieniach, bardzo chciałam namalować coś, co krzyczy "Jest wiosna!" - a co mogłoby być do tego lepsze niż delikatny kwiatowy wzorek? =)


Wzorków sporo na bazie holo

I've never really understood why so many girls are crazy about holographic nail polishes. For me this effect was rather weird and not very pretty, until I've tried THIS purple holo polish.

Nigdy do końca nie rozumiałam, dlaczego tyle dziewczyn szaleje na punkcie holograficznych lakierów. Dla mnie ten efekt był raczej dziwny i niezbyt ładny, dopóki nie wypróbowałam TEGO fioletowego lakieru holo.


Dzisiaj przed Wami wzorek z oczami

Remember when I told you I'll definitely come back to eye patterns? Well, I did as I said =)
Pamiętacie jak mówiłam, że na pewno wrócę do wzorków z oczami? Cóż, jak powiedziałam, tak zrobiłam =)


Niebieskie kolorki i marokańskie wzorki

Wow, it's been a while since my last post!
Wow, trochę już minęło od mojego ostatniego posta!


Koralowoczerwone, abstrakcyjnym wzorkiem przyozdobione

After the previous, very subtle manicure, it's time for something more fun =)
Po poprzednim, bardzo subtelnym zdobieniu, pora na coś bardziej szalonego =)


Grey day

Today's mani is full of new things!
Dzisiejsze zdobienie jest pełne nowości!


Niezbyt zimowe mani różowe

I like Winter when there's snow, without it it's just cold and pointless. And this is why I did a Summer-ready mani =)

Lubię zimę kiedy pada śnieg, bez niego jest po prostu zimno i bez sensu. I właśnie dlatego zrobiłam mani gotowe na lato =)


Naklejki w piesełki

2018 is the Year of the Dog, so why not celebrate it with some cute doggie nail art? =)
2018 jest Rokiem Psa, więc dlaczego by nie uczcić tego zdobieniem ze słodkimi pieskami? =)


Kwiatki one stroke na Nowy Rok

I entered New Year with a sparkly, silver mani with delicate one stroke flowers =)
Nowy Rok powitałam błyszczącym srebrnym zdobieniem z delikatnymi kwiatkami zrobionymi metodą one stroke =)