[40 GNAI - Music] Lakiery nowe, paznokcie liskowe

C is for...
Cute foxes!

The 40 Great Nail Art Ideas Challenge: 

You probably wonder why I chose the What does the fox say? for the Challenge while there are so many beautiful songs... Well, because I could :D The truth is, this week my creative process was completely upside  down: usually I check the current week's theme in the 40 Great Nail Art Ideas Challenge, and then think what I could paint and maybe look for some inspirations. This time, I began with an inspiration -  I saw a cute fox patterned purse on some photo, decided to paint something similar, and then thought about what song would match it. And what would match a fox mani better that a whole song about fox? Yeah, that's right - nothing!

Pewnie zastanawiacie się dlaczego wybrałam do Wyzwania What does the fox say? kiedy istnieje tyle pięknych piosenek... Cóż, bo mogłam :D Tak naprawdę w tym tygodniu mój kreatywny proces był zupełnie odwrócony: zwykle najpierw sprawdzam jaki temat jest w tym tygodniu w Wyzwaniu the 40 Great Nail Art Ideas, a później myślę co mogłabym namalować i może szukam jakichś inspiracji. Tym razem zaczęłam od inspiracji - zobaczyłam gdzieś zdjęcie, na którym była torebeczka z lisim wzorkiem, postanowiłam namalować coś podobnego i dopiero wtedy zastanowiłam się, jaka piosenka by do tego pasowała. A jaka pasowałaby do lisiego mani bardziej niż ta, która w całości jest o lisie? Właśnie tak - żadna![40 GNAI - Neons] Wybryk natury: różowe marmury

B is for...
Bright and beautiful

The 40 Great Nail Art Ideas Challenge: 
Neons & water marbling

Today in the 40 Great Nail Art Ideas Challenge we're supposed to show our neons manicures. I'm not a big fan of neons, and I don't even own one, but I thought bright coral pink will do just fine =) My pattern code was water marbling, and this time I had absolutely no problems with it, yaay! I think the secret was not the water temperature (it was warm at first, and cold later), but a proper polish - I used white P.S. nail polish... from Primark for the first time, and it turned out to be just perfect for water marbling.

Dzisiaj w Wyzwaniu the 40 Great Nail Art Ideas mamy dzielić się swoimi neonowymi zdobieniami. Nie jestem fanką neonowych odcieni, nawet żadnego nie posiadam, ale pomyślałam, że ostry koralowy róż też się sprawdzi =) Moim wzorkiem na ten tydzień był water marbling i tym razem w końcu nie miałam z nim żadnych problemów, yaay! Myślę, że sekretem nie była temperatura wody (na początku była letnia, później zimna), ale odpowiedni lakier - po raz pierwszy użyłam
 lakieru P.S. nail polish... z Primarku i okazało się, że jest wprost idealny do water marblingu.


[40 GNAI - Floral] Majowe kwiatki różowe

This week all the ladies from the 40 Great Nail Art Ideas Challenge were going floral, yaay! I really enjoy having flowers on my nails, so I couldn't wait for this theme, yet of course when it came to painting, I had no idea what kind of floral to do. Eventually I settled with delicate (well that's a change for me, isn't it? :P), very Spring one stroke flowers, and finished them with even more delicate, barely noticeable yet I think necessary silver dots.

W tym tygodniu wszystkie dziewczyny z Wyzwania the 40 Great Nail Art Ideas malują kwiatki, yaay! Bardzo lubię mieć kwiaty na paznokciach, więc nie mogłam się doczekać tego tematu, a jednak oczywiście kiedy przyszło do malowania, nie miałam pojęcia jaki rodzaj kwiatków namalować. W końcu stanęło na delikatnych (coś za odmiana, nieprawda? :P), bardzo wiosennych kwiatach namalowanych metodą one stroke, które wykończyłam jeszcze delikatniejszymi, ledwo zauważalnymi, ale uważam, że niezbędnymi, srebrnymi kropkami.