Kropkowe, jelonkowe

This week in the #creativenailparty challenge we paint deer.
W tym tygodniu w wyzwaniu #creativenailparty malujemy jelonki i sarenki.
I wish I knew about this challenge a month ago so I would make this mani below as my entry since I absolutely loved it!

Żałuję, że nie wiedziałam o tym wyzwaniu miesiąc temu, wtedy zostawiłabym sobie to zdobienie poniżej na moje wyzwaniowe zgłoszenie.This time I used the same stamping plate, but I removed the twigs around the deer to make it cleaner because I wanted to place it on Winter-coloured dots.

Tym razem użyłam tej samej płytki, ale usunęłam gałązki wokół jelonka żeby trochę go oczyścić, bo chciałam umieścić go na kropkach w zimowych kolorach.


I used so many polishes to make the dots! Here's the list:
Użyłam tylu lakierów do zrobienia kropek! Oto lista:

  • Born Pretty Holo Polish #21
  • blue P.S. nail polish
  • P.S Long Wear Nail Polish BLUE
  • Avon nailwear pro+ Starry Sky
  • Ciaté Shady Lady
  • Monki Iced Mint
I quite like the effect, but I still think it's nothing compared to my previous deer mani.

Efekt nawet mi się podoba, ale i tak myślę, że to nic w porównaniu do mojego poprzedniego jelonkowego zdobienia.

15 komentarzy: